Student motivatie

Naam:

Jesse

Waarom ben je aan deze opleiding begonnen?

Omdat ik graag programmeer.

Wat doe je meestal op de computer?

Ontwikkelen
Indien "anders", wat dan?

Hoezeer zit je "op je plek" binnen deze opleiding?

(Geef een cijfer van 1 tot 10)
6