Student motivatie

Naam:

Lassandro

Waarom ben je aan deze opleiding begonnen?

Omdat ik graag aan een computer werk.

Wat doe je meestal op de computer?

Ontwikkelen
Indien "anders", wat dan?

Hoezeer zit je "op je plek" binnen deze opleiding?

(Geef een cijfer van 1 tot 10)
5