Student motivatie

Naam:

Timo

Waarom ben je aan deze opleiding begonnen?

Om naar het HBO te kunnen.

Wat doe je meestal op de computer?

Ontwikkelen
Indien "anders", wat dan?

Hoezeer zit je "op je plek" binnen deze opleiding?

(Geef een cijfer van 1 tot 10)
8