Student motivatie

Naam:

Meindert Jorna

Waarom ben je aan deze opleiding begonnen?

Omdat ik hiermee werk zal vinden.

Wat doe je meestal op de computer?

Ontwikkelen
Indien "anders", wat dan?

Hoezeer zit je "op je plek" binnen deze opleiding?

(Geef een cijfer van 1 tot 10)
8