Gastles start met een website

Intro
Introductie
 Wat vragen - kennismaking - enquete

We starten de gastles met een korte kennismaking. Natuurlijk vertelt de gastspreker - docent wie hij is en wat hij doet. Daarna gaat de gastdocent in gesprek met de kinderen en vraagt hij wat zij doen met internet. Als gesprek een beetje op gang is gekomen, gaan we een korte enquete houden op "Kahoot" (er is voor Kahoot gekozen vanwege te mogelijkheid om een "Poll" te gebruiken zonder hier cijfers of ranking aan te verbinden). De kahoot is te vinden via:

https://play.kahoot.it/#/k/46a7a8ff-57ee-43db-8bc8-a44a044df343

 Quiz: Introductie Internet - deel 1

Hierbij een quiz met enkele basisvragen over internet.

https://quizizz.com/admin/quiz/5a631f15a8a332531244126e

 Een korte video over kinderen en internet

Kinderen krijgen les in "Internet". Video kan gebruikt worden om kinderen te laten opnoemen hoeveel gevaren er in deze video genoemd worden.

https://www.youtube.com/watch?v=xySSkcYdo5k

 Quiz: Introductie Internet - deel 2

Hierbij de tweede quiz met enkele basisvragen over internet. 

https://quizizz.com/admin/quiz/5a6329e1ef58a9001b081f5d

Maak zelf een Website
 Les: stappenplan voor het maken van een website

Tijdens deze les leer je hoe je snel een eigen website kan maken. Ook wordt er aandacht gegeven aan termen die handig zijn om te kennen. Tussendoor doen we een Quiz. Na afloop volgt de website verkiezing. 

 Website verkiezingen
Afsluitende Quiz
 Quiz: deel 3

Hierbij de afsluitende Quiz die iets meer technisch van aard is en gaat over de theorie die gebruikt is binnen de les "Maak je eigen website".

https://quizizz.com/admin/quiz/5a6517d0a8a3325312448a79

Evaluatie
 Afsluitend gesprek met de leerlingen

Omdat we al een enquete hebben gehad en 3 online Quizzes, is het prettig om de evaluatie niet via een enquete te doen maar via een open gesprek. Hoe hebben ze het gevonden? Wat hebben ze geleerd? Gaan ze iets doen met wat ze hebben geleerd? Zouden ze meer willen leren over internet en het maken van een website?